Mida teha kui jääd töötuks?

Töötuks jäädes tuleks esmalt end Töötukassas töötuks või tööotsijaks registreerida. Töötule on määratud mitmed hüvitused ja toetused, mis aitavad raskel ajal toime tulla.

Töötuna arvelevõtmiseks tuleb pöörduda isiklikult sobivasse töötukassa osakonda konsultandi vastuvõtule, võttes kaasa

  • kehtiva isikut tõendava dokumendi;
  • töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse taotlemise korral viimase töösuhte lõppu ja põhjust tõendav dokument (tööraamat, tööleping või teenuse osutamise leping), töötuskindlustushüvitise taotlemisel tööandja tõendi kindlustatule.

Täpsemalt >>>

 

Töösuhte lõppemisel kehtib ravikindlustus 2 kuud. Oluline on end töötuks registreerida ühe kuu jooksul peale töö kaotamist, kuna ravikindlustus algab töötuna arvel oleku 31. kuupäevast.

Järgmisena koosta endale eelarve, et näeksid kuhu kulutad ja teaksid kust saaks kokku hoida. Nii toimides välistad tarbetu kulutamise.

Kõige olulisem on olla aktiivne ja otsida uut töökohta! Selleks kontakteeru ettevõtjatega, külasta tööportaale ja eratööbüroosid, suhtle sõprade ja tuttavatega - aktiivsus aitab sihile viia.

Uue töökoha otsimisel tuleb olla paindlik ja kompromissialtis. Muutunud turusituatsioon tähendab, et valmis tuleb olla ka võimalikuks väiksemaks palgaks või madalamaks ametipostiks.